Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Aday Öğrenci- İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler kamu ve özel kesimde iktisat ile ilgili çeşitli pozisyonlarda gerek araştırmacı gerekse uygulamacı olarak istihdam edilebilmektedir.

 • T.C. Merkez Bankası,
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı,
 • Hazine Müsteşarlığı,
 • Devlet Planlama Teşkilatı,
 • Sermaye Piyasası Kurumu,
 • Rekabet Kurumu,
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,
 • Bankalar,
 • Finans Kuruluşları,
 • Denetim Kurumları,
 • Özel Firmaların Pazarlama ve Satış Departmanları

 

gibi kurum, kuruluş ve şirket bölümlerinde iş bulabilme olanakları bulunmaktadır.