Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Aday Öğrenci- Mezunlarımızın Çalıştığı Sektörler

 Eklenecek