Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Akademik Kadro

Doç.Dr.       Kadir ARSLANBOĞA
(Bölüm Başkan V.)
İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT 2852 207 karslanbogacomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Tuba TURGUT IŞIK
(Bölüm Başkan Yrd.)
İKTİSAT TEORİSİ 4028 318 turguttubagmail.com
Arş. Gör. İbrahim Murat KARA İKTİSAT     muratkaracomu.edu.tr