Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Akademik Kadro

Ünvan Adı Soyadı Anabilim Dalı Dahili No Oda No E-Mail
Doç.Dr.       Kadir ARSLANBOĞA
(Bölüm Başkanı)
İKTİSAT TARİHİ 2852 207 karslanbogacomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tuba TURGUT IŞIK
(Bölüm Başkan Yrd.)
İKTİSAT TEORİSİ 4028 318 turguttubagmail.com
Arş. Gör. İbrahim Murat KARA İKTİSAT     muratkaracomu.edu.tr