Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Akademik - Akademik Performans - 2021

 

SSCI / SCI-E 

Yilanci, V., & Kilci, E. N. (2021). The Feldstein-Horioka puzzle for the Next Eleven countries: A panel data analysis with Fourier functions. The Journal of International Trade & Economic Development, 30(3), 341-364.

Yilanci, V., Aslan, M., & Ozgur, O. (2021). Disaggregated analysis of the curse of natural resources in most natural resource-abundant countries. Resources Policy, 71, 102017.

Yilanci, V., Ozgur, O., & Gorus, M. S. (2021). Stock prices and economic activity nexus in OECD countries: new evidence from an asymmetric panel Granger causality test in the frequency domain. Financial Innovation, 7(1), 1-22.

Yilanci, V., & Kilci, E. N. (2021). The role of economic policy uncertainty and geopolitical risk in predicting prices of precious metals: Evidence from a time-varying bootstrap causality test. Resources Policy, 72, 102039.

Yilanci, V., Gorus, M. S., & Solarin, S. A. (2021). Convergence in per capita carbon footprint and ecological footprint for G7 countries: Evidence from panel Fourier threshold unit root test. Energy & Environment, 0958305X211011461. https://doi.org/10.1177%2F0958305X211011461 

Kongkuah, M., Yao, H., & Yilanci, V. (2021). The relationship between energy consumption, economic growth, and CO2 emissions in China: the role of urbanisation and international trade. Environment, Development and Sustainability, 1-25.

Yilanci, V., Haouas, I., Ozgur, O., & Sarkodie, S. A. (2021). Energy Diversification and Economic Development in Emergent Countries: Evidence From Fourier Function-Driven Bootstrap Panel Causality Test. Frontiers in Energy Research, 9, 95.

Yilanci, V., Ozgur, O., & Ulucak, R. (2021). Insights for a sustainable environment: Analyzing persistence of policy shocks to ecological footprints of Mediterranean Countries. Spatial Economic Analysis, https://doi.org/10.1080/17421772.2021.1919313  

Ilkay, S. C., Yilanci, V., Ulucak, R., & Jones, K. (2021). Technology spillovers and sustainable environment: Evidence from time-series analyses with Fourier extension. Journal of Environmental Management, 294, 113033.

Pata, U. K., & Yilanci, V. (2021). Investigating the persistence of shocks on the ecological balance: Evidence from G10 and N11 countries. Sustainable Production and Consumption, 28, 624-636.

Solarin, S. A., Yilanci, V., & Gorus, M. S. (2021). Convergence of aggregate and sectoral nitrogen oxides in G7 countries for 1750–2019: Evidence from a new panel Fourier threshold unit root test. Journal of Cleaner Production, 129298.

Ozgur, O., Yilanci, V., & Kongkuah, M. (2021). Nuclear Energy Consumption and CO2 Emissions in India: Evidence from Fourier ARDL Bounds Test Approach. Nuclear Engineering and Technology.

Ozgur, O., Yilanci, V., & Ozbugday, F. C. (2021). Detecting speculative bubbles in metal prices: Evidence from GSADF test and machine learning approaches. Resources Policy, 74, 102306.

 

Uluslar arası İndeksli Dergilerdeki Makaleler

Yilanci, V. & Gorus, M. S. (2021). "Considering nonlinearity and structural changes in the convergence of clean energy consumption: the case of OECD countries." Management of Environmental Quality: An International Journal, 32(2), 243-259. https://doi.org/10.1108/MEQ-03-2020-0047 

Sağlam, M.S. (2021). Economics and Capitalism in the Ottoman Empire. Turkish Journal of Islamic Economics. 8 (1): 189-193.

Yilanci, V., & Pata, U. K. (2021). On the interaction between fiscal policy and CO2 emissions in G7 countries: 1875–2016. Journal of Environmental Economics and Policy, 1-22.

Ulusal İndeksli Dergilerdeki Makaleler

Çetinoğlu, H. ve Dalyancı L. (2021). Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’de demiryolu ulaşımı. İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 42-53.

Bekaroğlu C. (2021), “Evaluating Femicide Rates Through Hofstede Cultural Dimensions”,  Management and Political Sciences Review, Volume 3, Issue 1

Zeren, F.,  Yilanci, V. & İşlek, H. (2021). İtalya’da Covid-19’un Bölgeler Arası Yayılımı: Keşfedici Mekansal Veri Analizi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,  https://doi.org/10.17755/esosder.812145

Dalyancı, L., Çetinoğlu, H. (2021, Temmuz). Covid-19’un Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Dengesine Etkisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı. ISBN: 978-6054222-88-9

Dalyancı, L. (2021, Temmuz). Covid-19’un Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranına Etkisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı. ISBN: 978-6054222-88-9

Kitap Bölümü

TURGUT IŞIK, T. (2021), İktisat Politikası, H. İ. AYDIN (Ed.), İktisat Politikası, (1-27) Çanakkale:Paradigma Akademi.

Yılancı, V. & Tunç C. (2021). Covid-19 Pandemisinin Kamu Harcamaları-Kamu Gelirleri İlişkisine Etkisi. Figen Tombak (Ed.) Covid-19’un Ekonomik ve Sosyal Etkileri içinde, Nobel Yayınevi. 

Bildiri Sunumu

Sağlam, M.S. (2021). Modern Eğitim ve Eşitsizlik İlişkisi Üzerine Bir Deneme: Panel Veri Analizi (2010-2019). 10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Konya, 3-6 Kasım 2021.