Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Ders Ertelemesi Hk.

Prof. Dr. Ercan Sarıdoğan hocamızın  09.10.2020 tarihli dersleri 10.10.2020'de aynı saatte olmak üzere ertelenmiştir.