Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Silinmesi Gereken Dersleri Bulunan Öğrencilerin Dikkatine

Ekteki dosyada adı geçen öğrencilerin İktisat Bölüm Başkanlığı'na dilekçe vermeleri gerekmektedir.

Dilekçe yazılırken; Transkript kontrolü yapılarak listede belirtilen döneme ait seçmeli ders tespit edilip dersin silinmesinin talep edilmesi gerekmektedir.

 

NOT: Elden teslim edemeyecek öğrencilerimiz ıslak imzalı dilekçelerini taratıp mail yoluyla danışmanlarına ulaştırabilirler.

 

Ekler

Dilekçe Örneği.docx
Sorunlu Transkript'e Sahip Olan Öğrenciler.xlsx