Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Oyun Teorisi: Nash Dengesi ve Uygulamaları Semineri Gerçekleştirildi

Bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi. G. Selin Savaşkan tarafından Siyasal Bilgiler Fakültesi Disiplinler Arası Seminer Serisi kapsamında Oyun Teorisi: Nash Dengesi ve Uygulamaları Semineri gerçekleştirildi.