Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Sosyal Medya ve Veri Analizi Semineri Gerçekleştirildi

Bölümümüz İnönü Üniversitesi İSEKAM ile ortaklaşa olarak 21 Nisan 2022 tarihinde "Sosyal Medya ve Veri Analizi" başlıklı seminer gerçekleştirmiştir. Dr. Yusuf Murat Kızılkaya'nın konuşmacı, Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz'in moderatör olduğu seminere ait görseller ektedir.