Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Bölüm- Bölüm Kurulumuz

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Veli YILANCI

veli.yilancicomu.edu.tr
İktisat Tarihi A.B.D Başkanı Prof. Dr. Kadir ARSLANBOĞA karslanbogacomu.edu.tr
İktisat Teorisi A.B.D. Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Tuba TURGUT IŞIK

turguttubagmail.com
İktisat Politikası A.B.D. Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Can BEKAROĞLU

canbekaroglucomu.edu.tr
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D. Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gönül Selin SAVAŞKAN savaskancomu.edu.tr