Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Bölüm-Misyon ve Vizyonumuz

MİSYON

Misyonu; Bilimin ışığında, sürekli değişen iç ve dış koşulları dikkate alarak çağdaş eğitim-öğretim faaliyetleri yürüterek, kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecek nitelikli ve bilgi çağı donanımlarına sahip, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere duyarlı, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, yeterli özgüvene sahip, alanında uzman iktisatçılar yetiştirmektir. Aynı zamanda amaçlarımızdan biri de bölüm öğretim üyeleri olarak akademik gelişmeye katkı sağlamaktır.

Bu misyon doğrultusunda hızla değişen ve gelişen bir dünyada öğrencilere; iktisadi olayları analiz edebilmeleri, tahminlerde bulunabilmeleri ve doğru karar alabilmeleri için gerekli olan bilgi ve donanımı kazandırmak öncelikli hedefimizdir. Akademik gelişmeye katkı sağlamak açısından bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapılması, bu çalışmaların sayısının, kalitesinin ve niteliğinin sürekli artırılarak devam etmesi hedeflenmektedir.

 

VİZYON

Vizyonu; Yetiştirdiği öğrenciler ve yaptığı bilimsel faaliyetlerle Türkiye’de ve dünyada adından söz ettiren kalite odaklı ve yenilikçi bir iktisat bölümü olmaktır.