Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Bölüm- Sayılarla Bölümümüz

Bölümümüz 2 Profesör, 1 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi  ve 2 Araştırma Görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir.