Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

2. Ders Planı (2019 ve sonrası girişliler için)

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖĞRETİM PLANI (Yeni)

             
   

 Yarıyıl I

 
 

Ders Kodu

   

U.Kredi

AKTS

 

1

 

İktisada Giriş 1

Z

3

6

Doç. Dr. Kadir Arslanboğa

2

 

Matematik 1

Z

3

5

Dr. Öğr. Üyesi Selin G. Savaşkan

3

 

Genel Muhasebe 1

Z

3

5

İşletme- Dr. Öğr. Üyesi İsmail Elagöz

4

 

Hukukun Temel Kavramları

Z

2

5

SBKY

5

 

İşletme Bilimi

Z

3

5

İşletme

6

 

Türk Dili 1

Z

2

1

Rektörlük

7

 

İnkılap Tarihi 1

Z

2

1

Rektörlük

8

 

Yabancı Dil I

Z

2

2

Rektörlük

             
   

Toplam

 

20

30

 
             
   

Yarıyıl II

 

 
 

Ders Kodu

   

U.Kredi

AKTS

 

1

 

İktisada Giriş 2

Z

3

6

 

2

 

Matematik 2

Z

3

5

 

3

 

Genel Muhasebe 2

Z

3

5

 

4

 

İdare Hukuku

Z

2

5

 

5

 

İktisat Tarihi

Z

3

5

 

6

 

Türk Dili 2

Z

2

1

 

7

 

İnkılap Tarihi 2

Z

2

1

 

8

 

Yabancı Dil II

Z

2

2

 
             
   

Toplam

 

20

30

 

 

   

Yarıyıl III

 
 

Ders Kodu

   

U.Kredi

AKTS

 

1

 

Mikro iktisat 1

Z

3

6

 

2

 

Makro iktisat 1

Z

3

6

 

3

 

İstatistik 1

Z

3

6

 

4

 

Ticaret Hukuku

Z

3

4

 

5

 

Kamu Yönetimi

Z

3

4

 

6

 

Envanter Bilanço

S

3

4

 

7

 

Sosyal Politika

S

3

4

 

8

 

Tüketici Davranışı

S

3

4

 
             
   

Toplam

 

18

30

 

 

   

Yarıyıl IV

 

 
 

Ders Kodu

   

U.Kredi

AKTS

 

1

 

Mikro iktisat 2

Z

3

6

 

2

 

Makro iktisat 2

Z

3

6

 

3

 

İstatistik 2

Z

3

6

 

4

 

Matematiksel İktisat

Z

3

4

 

5

 

Kamu Maliyesi

Z

3

4

 

6

 

Finansal Tablolar Analizi

S

3

4

 

7

 

İktisat Sosyolojisi

S

3

4

 

8

 

İletişim ve Etik

S

3

4

 
             
   

Toplam

 

18

30

 

 

   

Yarıyıl V

 
 

Ders Kodu

   

U.Kredi

AKTS

 

1

 

Para Teori ve Politikası 1

Z

3

6

 

2

 

Ekonometri 1

Z

3

6

 

3

 

İktisadi Düşünceler Tarihi

Z

3

6

 

4

 

Endüstriyel Organizasyon 1

S

3

6

 

5

 

Maliyet Muhasebesi

S

3

6

 

6

 

Borçlar Hukuku

S

3

6

 

7

 

Siyaset Bilimi

S

3

6

 

8

 

Doğrusal Cebir

S

3

6

 

9

 

Maliye Politikası

S

3

6

 

10

 

Finansta Sayısal Yöntemler

S

3

6

 

11

 

Tarım Ekonomisi

S

3

6

 

12

 

Endüstrileşme Tarihi

S

3

6

 
             
   

Toplam

 

15

30

 

 

   

Yarıyıl VI

 

 
 

Ders Kodu

   

U.Kredi

AKTS

 

1

 

Para Teori ve Politikası 2

Z

3

6

 

2

 

Ekonometri 2

Z

3

6

 

3

 

Kamu Ekonomisi

Z

3

6

 

4

 

Endüstriyel Organizasyon 2

S

3

6

 

5

 

Muhasebe Denetimi

S

3

6

 

6

 

Geçiş Ekonomileri

S

3

6

 

7

 

Türk Vergi Sistemi

S

3

6

 

8

 

Differansiyel Sistemler

S

3

6

 

9

 

Oyun Teorisi

S

3

6

 

10

 

Türkiye-AB Ekonomik İlişkileri

S

3

6

 

11

 

Türk İktisat Tarihi

S

3

6

 

12

 

Çevre Ekonomisi

S

3

6

 
             
   

Toplam

 

15

30

 

 

   

Yarıyıl VII

 
 

Ders Kodu

   

U.Kredi

AKTS

 

1

 

Uluslararası İktisat 1

Z

3

6

 

2

 

Sosyal Bilimlerde Yöntem

Z

3

6

 

3

 

Finansal Ekonomi 1

S

3

6

 

4

 

Çalışma Ekonomisi

S

3

6

 

5

 

Girişimcilik

S

3

6

 

6

 

İş Hukuku

S

3

6

 

7

 

Osmanlı Türkçesi 1

S

3

6

 

8

 

Türk İktisadi Düşüncesi

S

3

6

 

9

 

İktisadi Büyüme

S

3

6

 

10

 

Bölüşüm Teorisi ve Yoksulluk

S

3

6

 

11

 

İktisat Politikası

S

3

6

 

12

 

Medya Ekonomisi

S

3

6

 

13

 

İktisat Felsefesi

S

3

6

 

14

 

Türkiye Ekonomisi

S

3

6

 

15

 

Şirketler Muhasebesi

S

3

6

 
             
   

Toplam

 

15

30

 

 

   

Yarıyıl VIII

 

 
 

Ders Kodu

   

U.Kredi

AKTS

 

1

 

Uluslararası İktisat 2

Z

3

6

 

2

 

Güncel Ekonomik Sorunlar

Z

3

6

 

3

 

Finansal Ekonomi 2

S

3

6

 

4

 

Sağlık Ekonomisi

S

3

6

 

5

 

Dünya Ekonomisi

S

3

6

 

6

 

Vergi Hukuku

S

3

6

 

7

 

Osmanlı Türkçesi 2

S

3

6

 

8

 

İktisadi Kalkınma

S

3

6

 

9

 

Refah Ekonomisi

S

3

6

 

10

 

Teknoloji ve Sanayi Ekonomisi

S

3

6

 

11

 

İslam İktisadı

S

3

6

 

12

 

Kriz Ekonomisi

S

3

6

 

13

 

Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma

S

3

6

 

14

 

Asya Ekonomileri

S

3

6

 

15

 

Sermaye Piyasası ve F. K.

S

3

6

 
             
   

Toplam

 

15

30