Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı ile İktisat biliminin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşım sunulması planlanmaktadır. İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı ile uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan akademik araştırmalar gerçekleştirilerek, ulusal ekonominin ve sanayinin problemlerine çözümler üretebilecek ve küresel iş dünyasının gereksinimlerini karşılayacak uzman iktisatçıların yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanması amaçlanmaktadır. İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Programının temel hedefi çevredeki ve dünyadaki ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişmeleri yakından takip eden, sosyal yönü güçlü, iktisat bilgisi güçlü, teknoloji ve iktisadi analiz araçlarını kullanabilen ve iktisat bilimi ile ilgili sentez yapma becerisi yüksek, her ülkede rahatlıkla çalışabilecek iktisatçıların yetiştirilmesidir. İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı ile sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve konuyla ilgili bilimsel çalışmalarda akademik çevrenin ihtiyaçlarına hitap edecek bireylerin yetiştirilmesi öngörülmektedir.

Misyonu

Bölümün temel misyonu; öğrencilerimizi lisansüstü program ile üniversite sonrası çalışma hayatına hazırlamak ve araştırma şevk ve kapasitelerini yükseltmektir. Derslerin geniş bir yelpazede zorunlu ve seçmeli olarak AB Bologna Süreciyle uyumlu biçimde sunulduğu yüksek lisans programında öğrencilerimizin güçlü bir iktisat/İktisat Politikası bilgisi ile donatılmaları ve kendilerine ülke ve dünya genelinde ekonomik durumu algılama ve çözümleme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Çevresindeki ve dünyadaki ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişmeleri yakından takip eden, sosyal yönü güçlü, iktisat bilgisi güçlü, teknoloji ve iktisadi analiz araçlarını kullanabilen ve iktisat bilimi ile ilgili sentez yapma becerisi yüksek, her ülkede rahatlıkla çalışabilecek iktisatçıların yetiştirilmesi İktisat Politikası Yüksek Lisans Programının temel amacıdır.

İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı ile sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve konuyla ilgili bilimsel çalışmalarda akademik çevrenin ihtiyaçlarına hitap edecek bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

 

Vizyonu

 

Vizyonu; Yetiştirdiği öğrenciler ve yaptığı bilimsel faaliyetlerle Türkiye’de ve dünyada adından söz ettiren bir yüksek lisans programı olmaktır.

 

 

Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

Bölümümüz gelişimini kurulan ölçme ve değerlendirme sistemindeki kriterlere dayalı olarak sürdürmeyi ana hedef olarak belirlemiştir. Bu kapsamda İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Programı için hazırlanmakta olan stratejik planda bölümümüzün Stratejik Amaçları şu şekilde belirlenmiştir.

1-) Bilimsel, girişimci ve yenilikçi bir bölüm olmak

2-) Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak

3-) Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi

 

Bu amaçlara ulaşabilmek için şu Stratejik Hedefler belirlenmiştir.

1.1. Bilimsel, girişimci ve aynı zamanda yenilikçi çalışmaların geliştirilmesi

2.1. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi

3.1. Paydaşlarla olan ilişkileri etkin kılmak

2. PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

EA1: Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere duyarlı, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, yeterli özgüvene sahip, iktisat politikası uzmanları yetiştirme

EA2: İktisadi kuramları iyi bilen, gelişmiş istatistiki yöntemleri anlayabilecek matematik bilgisine sahip olduğu gibi bu bilgilerini verilere uygulayabilecek düzeyde bilgisayar kullanımını bilen ve bulduğu sonuçları yorumlayabilen donanımlı uzmanlar yetiştirme 

EA3: Öğrencilerin, iktisat politikalarını bilen, anlayan sonuçlarını ve politika değişikliklerinin etkilerini analiz edebilen bağımsız araştırmacı veya grup çalışmaların birer üyesi olarak araştırma yapabilen bireyler olacak şekilde kabiliyetlerinin geliştirilmesi.

EA4: Mezunlarımızı kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecek nitelikli ve bilgi çağı donanımlarına sahip hale getirme

 

BİRİNCİ YARIYIL

Kodu

Zorunlu  /Seçmeli

Ders İsmi

Teori

Uyg.

ÇOMÜ kredisi

AKTS

 

İktisadi Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

 

S

Mikro İktisat                             

3

0

3

6

 

S

Makro İktisat                           

3

0

3

6

 

S

Ekonometri                                        

3

0

3

6

 

S

Kalkınma Politikası               

3

0

3

6

 

S

Finansal Yönetim                         

3

0

3

6

 

S

Oyun Teorisi                             

3

0

3

6

 

S

İktisadi Düşünce Tarihi             

3

0

3

6

 

S

Türk İktisat Tarihi                     

3

0

3

6

 

S

Proje Döngüsü Yönetimi                 

3

0

3

6

 

S

Uluslararası Ekonomi Politik

3

0

3

6

 

S

Ekonomik Demografya               

3

0

3

6

 

S

Endüstriyel Organizasyon ve İktisat Politikası

3

0

3

6

 

S

Çevre ve Enerji Politikaları   

3

0

3

6

 

S

Bütçe Politikaları

3

0

3

6

 

S

Medya Ekonomisi                               

3

0

3

6

Öğrencinin bu dönemde alacağı ders sayısı

5

Öğrencini bu dönemde alacağı toplam ÇOMÜ kredisi

15

Öğrencinin bu dönemde alacağı toplam AKTS kredisi

30

İKİNCİ YARIYIL

Kodu

Zorunlu  /Seçmeli

Ders İsmi

Teori

Uyg.

ÇOMÜ kredisi

AKTS

 

Z

Seminer

0

2

0

6

 

S

Mikro İktisadi Analiz

3

0

3

6

 

S

Makro İktisadi Analiz

3

0

3

6

 

S

Zaman Serileri Analizi

3

0

3

6

 

S

Panel Veri Analizi

3

0

3

6

 

S

Uluslararası İktisat Politikası

3

0

3

6

 

S

Yerel ve Bölgesel Kalkınma Planlaması

3

0

3

6

 

S

Para Politikası

3

0

3

6

 

S

İktisat Politikası

3

0

3

6

 

S

Osmanlıca

3

0

3

6

 

S

Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi

3

0

3

6

 

S

İş Tasarımı ve Uygulamaları

3

0

3

6

 

S

Yatay Kesit Veri Analizi

3

0

3

6

 

S

Türkiye Ekonomisi

3

0

3

6

 

S

Kriz Ekonomisi ve Yönetimi

3

0

3

6

 

S

Sanayi 4.0 ve Yeniden Yapılanma      

3

0

3

6

 

 

Öğrencinin bu dönemde alacağı ders sayısı

4+Seminer

Öğrencini bu dönemde alacağı toplam ÇOMÜ kredisi

12

Öğrencinin bu dönemde alacağı toplam AKTS kredisi

30

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Kodu

Zorunlu  /Seçmeli

Ders İsmi

Teori

Uyg.

ÇOMÜ kredisi

AKTS

 

Z

Uzmanlık Alan Dersi  

8

0

0

30

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Kodu

Zorunlu  /Seçmeli

Ders İsmi

Teori

Uyg.

ÇOMÜ kredisi

AKTS

 

Z

Uzmanlık Alan Dersi  

8

0

0

30