Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Bölüm - Tarihçe

2012 yılında kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan İktisat Bölümü, ilk olarak 2014-2015 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Fakültemiz Bakanlar Kurulu’nun 2016/8555 sayılı 16.02.2016 tarihli kararıyla 28.03.1983 tarih 2809 sayılı Kanun’un 30. maddesine göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Siyasal Bilgiler Fakültesi” olarak değiştirilmiş ve 08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.