Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Öz Değerlendirme(Y. Lisans)

İktisat Bölümü Yüksek Lisans Öz Değerlendirme Raporları

Ekler

2019 Dönemi İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı Öz Değerlendirme 11.09.2020.pdf
2020 Dönemi İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı Öz Değerlendirme Raporu.pdf