Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Misyon Ve Vizyon - YL

Programın Misyon ve Vizyonu

Programın temel misyonu; öğrencilerimizi lisansüstü program ile üniversite sonrası çalışma hayatına hazırlamak ve araştırma şevk ve kapasitelerini yükseltmektir. Derslerin geniş bir yelpazede zorunlu ve seçmeli olarak AB Bologna Süreciyle uyumlu biçimde sunulduğu yüksek lisans programında öğrencilerimizin güçlü bir iktisat/İktisat Politikası bilgisi ile donatılmaları ve kendilerine ülke ve dünya genelinde ekonomik durumu algılama ve çözümleme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Çevresindeki ve dünyadaki ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişmeleri yakından takip eden, sosyal yönü ve iktisat bilgisi güçlü, yenilikçi, araştırmacı, teknoloji ve iktisadi analiz araçlarını kullanabilen ve iktisat bilimi ile ilgili sentez yapma becerisi yüksek, her ülkede rahatlıkla çalışabilecek iktisatçıların yetiştirilmesi İktisat Politikası Yüksek Lisans Programının temel amacıdır.

İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı ile sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve konuyla ilgili bilimsel çalışmalarda akademik çevrenin ihtiyaçlarına hitap edecek bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Programın temel vizyonu; yetiştirdiği öğrenciler ve yaptığı bilimsel faaliyetlerle Türkiye’de ve dünyada adından söz ettiren, kalite odaklı ve yenilikçi bir yüksek lisans programı olmaktır.