Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Tarihçe - YL

Tarihçe

İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı, 2017-18 akademik yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur ve 2018-2019 akademik yılında öğrenci alımına başlamıştır. 2020 yılında tüm enstitülerin tek bir bünyede toplanmasıyla programımız Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.