Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

2020 Öz Değerlendirme Raporları

İktisat Bölümü Lisans Öz Değerlendirme Raporları

Ekler

2019 Dönemi İktisat Lisans Programı Öz Değerlendirme 28.11.2020.pdf
2020 Dönemi İktisat Lisans Programı Öz Değerlendirme Raporu.pdf