Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Akademik Kadro

Ünvan Adı Soyadı Anabilim Dalı Dahili No Oda No E-Mail
Prof. Dr.

Veli YILANCI

(Bölüm Başkanı)

İKTİSAT POLİTİKASI 12029 215 veli.yilancicomu.edu.tr
Prof. Dr.       Kadir ARSLANBOĞA İKTİSAT TARİHİ 12051 207 karslanbogacomu.edu.tr
Prof. Dr. H. Levent DALYANCI İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT 12085 204 levent.dalyancicomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi

Can BEKAROĞLU

(Bölüm Başkan Yrd.)

İKTİSAT TEORİSİ 12057 218 canbekaroglucomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gönül Selin SAVAŞKAN İKTİSAT TEORİSİ 12060 222 savaskancomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi

Zekiye Nazlı KANSU

(Bölüm Başkan Yrd.)

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT   210 zekiyenazli.kansucomu.edu.tr
Arş. Gör.  Ali Haydar IŞIK İKTİSAT TARİHİ 12049 205 alihaydar.isikcomu.edu.tr
Arş. Gör. Muhlis Selman SAĞLAM İKTİSAT TEORİSİ 12027 201 selman.saglamcomu.edu.tr
Arş. Gör. Merve MERT SARITAŞ İKTİSAT POLİTİKASI 12097 112 merve.mertsaritascomu.edu.tr