Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu

Birimimiz Kalite Güvencesi Komisyonu ve akademik yıllara göre yaptıkları faaliyetler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

İktisat Bölümü Kalite Güvencesi Temsilcisi
Unvanı-Adı-Soyadı Görev
Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Nazlı Kansu Başkan
Arş. Gör. Ali Haydar IŞIK Üye
Arş. Gör. Muhlis Selman SAĞLAM Üye
Nesibe Nur BİLGİ Üye (Öğrenci Temsilcisi)

 

Kalite Güvencesi Kapsamında Yapılan Etkinlikler 2022-2023

Dış Paydaş Toplantısı - İşkur

İç Paydaş Toplantısı - İşletme Bölümü