Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Paydaş İlişkileri

İktisat bölümünde verilen eğitimin kalitesinin arttırılması ve teknolojiyle birlikte meydana gelen dönüşüme uyum sağlamak için çeşitli paydaşlarla yapılacak etkileşime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda; 

 

 • Valilik, kaymakamlık, il - ilçe belediyeleri ve diğer resmî kuruluşlar,
 • Yüksek Öğretim Kurulu, TÜBİTAK, TÜİK, TCMB, 
 • Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,
 • Bölge Halkı,
 • Özel Sektör Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Akademik personelimiz ve aileleri,
 • İdarî personelimiz ve aileleri,
 • Öğrencilerimiz ve aileleri,
 • Mezunlarımız ve aileleri,
 • Sosyal Medya

 

Bölümümüzün paydaşları arasında sayılabilir.

 

Paydaş Memnuniyet Anketleri:

Personel Değerlendirme Anketi için tıklayınız.

Öğrenci Anketi için tıklayınız.