Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Programlar ve Eğitim Öğretim Bilgi Sitemi

İktisat (Lisans) Programı için Tıklayınız

İktisat Politikası (Y. Lisans) Programı için Tıklayınız