Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

PÜKO Döngüsü

2020 Yılı PÜKO Döngüsü

Ekler

2020 Dönemi İktisat Bölümü PUKÖ Döngüsü.docx