Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Stratejik Eylem Planı

Üniversitemiz Stratejik Planı 2018-2022
2021-2025
Birim Stratejik Planımız 2019-2023
2021-2025
2024-2028 Pdf / Word
Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri 2021-2025