Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

SWOT Analizi

İktisat Bölümü SWOT Analizi : 2021-2025