Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

YÖKAK ve İSO Akreditasyon Belgeleri

Üniversitemizin YÖKAK ve ISO Akreditasyon Belgeleri ektedir.

Ekler

Akreditasyon Belgeleri_İngilizce.pdf
Akreditasyon Belgeleri_Türkçe.pdf