Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

2020 Öz Değerlendirme Raporları

2020 yılı öz değerlendirme raporları

Ekler

İç Değerlendirme Raporları - KİDR.docx
Öz Değerlendirme Lisans.pdf
Öz Değerlendirme Raporu (1).pdf
Stratejik Eylem Planı.docx
Yüksek Lisans Özdeğerlendirme.pdf