Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

İç Kontrol Standartları

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımı

Personel Görev Tanımları

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Akademik Performans

Faaliyet Raporu

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Özdeğerlendirme Raporu

2019

2020

2021-Lisans

2021-Y.Lisans

Kurum İçi Değerlendirme Raporu

2019

2020