Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Stratejik Eylem Planı

Üniversitemiz Stratejik Planı 2018 - 2022
2021 - 2025
Birim Stratejik Planımız 2019-2023
2021-2025