Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

E - Akademi

Bölüm Hocalarımızdan İktisat Bölümü Öğrencileri İçin Öneriler

 

Faydalı Seminerler

TÜBİTAK 2209-A Proje Yazımı Eğitimi- Doç Dr. Hakan ERYÜZLÜ (Lisans Öğrencileri İçin Proje Yazımı)

TÜBİKTAK Projeleri Yazım Süreci (TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Teknikleri-1)

TÜBİKTAK Projeleri Değerlendirme ve Revizyon Süreci(TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Teknikleri2)

Projeleri Deneyim Paylaşımları (TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Teknikleri-3)

Büyük Veriye Giriş (Betül Bürüce)

Excel ile Fourier Birim Kök ve Eşbütünleşme Testleri (Prof. Dr. Veli Yılancı)

 

Ücretsiz Eğitimler

BTK Akademi Eğitimleri

 

İstatistik ve Ekonometri

Mehmet Çınar, 2021, Panel Veri Ekonometrisi, Ekin Kitabevi Yayınları 

Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, 2020, Temel Ekonometri, Çev. Gülay Günlük Şenesen ve Ümit Şenesen, Literatür Yayıncılık 

Darrell Huff, 2019, İstatistik ve yalan: İstatistik ile nasıl yalan söylenir, Çev. Işıktan Gündüz, Urzeni Yayıncılık

Charles Wheelan, 2018, Çıplak İstatistik: İstatistik artık hem kolay hem zevkli, Buzdağı Yayınevi

Gary Smith, 2018, Standart Sapmalar: Hatalı Varsayımlar, Çarpıtılmış Veriler ve İstatistiklerle Yalan Söylemenin Diğer Yolları, Efil Yayınevi 

Mustafa Sevüktekin ve Mehmet Çınar, 2017, Ekonometrik Zaman Serileri Analizi (Eviews Uygulamalı), Dora Yayınları 

Enis Sınıksaran, 2011, Şansın Matematiği, Türkmen Yayınevi 

(Film) 21, 2008, Robert Luketic (Yönetmen)

(Film) Akıl Oyunları, 2001, Ron Howard (Yönetmen)

 

İktisat

Tim Harford, 2017, Görünmeyen Ekonomist, Pegasus Yayınevi

Charles Wheelan, 2015, Çıplak Ekonomi: Küresel Ekonomiyi Eğlenceli Bir Dille Okumak, Pegasus Yayınevi

Robert H. Frank, 2010, DOĞAL İKTİSAT: Neden İktisat Neredeyse Herşeyi Açıklar, Çev. Tuncel Öncel, Efil Yayınevi 

 

 

Finans

(Film) Margin Call, 2011, J.C. Chandor (Yönetmen)