Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Proje Bilgilendirme

Tübitak STAR

Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında Lisans Öğrencilerine Yönelik TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alan/alacak lisans öğrencilerine burs imkanı tanınacaktır

https://star.tubitak.gov.tr/

Tübitak 2029-a

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, en çok bir yıllık süre ile desteklenen projeler ile araştırma yapmaya teşvik eden bu programa aşağıdaki linkten erişerek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-a-universite-ogrencileri-arastirma-projeleri-destekleme-programi

Tübitak 2029-b

Önlisans ve lisans öğrenimi alan öğrencilerin sanayiye yönelik projeler üretmesine teşvik etmeye çalışan ve en çok 12 aylık projelerine destek sağlayan bu programa aşağıdaki linkten erişerek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-b-universite-ogrencileri-sanayiye-yonelik-arastirma-projeleri-destegi-programi