Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

İktisat Bölümü

           İktisat Bölümünün Amacı

İktisat bölümünün temel amacı iktisatçı yetiştirmektedir. İktisat biliminin mühendisi olarak da tanımlanabilen iktisatçı, iktisadi kuramları iyi bilen, gelişmiş istatistiki yöntemleri anlayabilecek matematik bilgisine sahip olduğu gibi bu bilgilerini verilere uygulayabilecek düzeyde bilgisayar kullanımını bilen ve bulduğu sonuçları yorumlayabilen donanımlı bir kişidir. İktisat Bölümünün amacı bireylerin çağdaş bir eğitim-öğretim ortamında yetişmesini ve donanımlı mezunların yaşama kazandırılmasını sağlamaya çalışmaktır. İktisat bölümü; bir ekonominin mikro ve makro temeldeki özelliklerine uygun bir müfredatla günümüz ekonomilerinin yapısını, işleyişini, gelişimini ve sorunlarını sistematik olarak inceleyen bilgileri vermeyi amaçlar. Öğrencilerine ekonomik yönetimin başarılı olabilmesi için gerekli bilgileri kazandırmak; uluslararası ekonomik ilişkiler, ulusal ekonomi-dünya ekonomisi ilişkilerinin mahiyetini kavratmak suretiyle iktisadi ve ticari ve özel ve kamusal alan olarak bilgi toplumuna ayak uydurabilecek nitelikte ve işletme ve ulusal ekonomi düzeyi olarak gerekli tüm bilgilerle donatılmış mezunlar yetiştirerek, onları ilgili alanlarda yer alan ulusal ve küresel çaptaki kadrolarda istihdam edilmelerini amaçlamaktadır.

Misyonu

Misyonu; Bilimin ışığında, sürekli değişen iç ve dış koşulları dikkate alarak çağdaş eğitim-öğretim faaliyetleri yürüterek, kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecek nitelikli ve bilgi çağı donanımlarına sahip, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere duyarlı, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, yeterli özgüvene sahip, alanında uzman iktisatçılar yetiştirmektir. Aynı zamanda amaçlarımızdan biri de bölüm öğretim üyeleri olarak akademik gelişmeye katkı sağlamaktır.

Bu misyon doğrultusunda hızla değişen ve gelişen bir dünyada öğrencilere; iktisadi olayları analiz edebilmeleri, tahminlerde bulunabilmeleri ve doğru karar alabilmeleri için gerekli olan bilgi ve donanımı kazandırmak öncelikli hedefimizdir. Akademik gelişmeye katkı sağlamak açısından bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapılması, bu çalışmaların sayısı ve niteliğinin sürekli artırılarak devam etmesi hedeflenmektedir.

Vizyonu

 

Vizyonu; Yetiştirdiği öğrenciler ve yaptığı bilimsel faaliyetlerle Türkiye’de ve dünyada adından söz ettiren bir iktisat bölümü olmaktır.

 

Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

Bölümümüz gelişimini kurulan ölçme ve değerlendirme sistemindeki kriterlere dayalı olarak sürdürmeyi ana hedef olarak belirlemiştir. Bu kapsamda İktisat Bölümünün stratejik planında bölümümüzün Stratejik Amaçları şu şekilde belirlenmiştir.

1-) Bilimsel, grişimci ve yenilikçi bir bölüm olmak

2-) Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak

3-) Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi

Bu amaçlara ulaşabilmek için şu Stratejik Hedefler belirlenmiştir.

1.1-) Bilimsel, girişimci ve aynı zamanda yenilikçi çalışmaların geliştirilmesi

2.1-)Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi

3.1-)Paydaşlarla olan ilişkileri etkin kılmak

 

2. PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

EA1: Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere duyarlı, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, yeterli özgüvene sahip, alanında uzman iktisatçılar yetiştirme,

EA2: İktisadi kuramları iyi bilen, gelişmiş istatistiki yöntemleri anlayabilecek matematik bilgisine sahip olduğu gibi bu bilgilerini verilere uygulayabilecek düzeyde bilgisayar kullanımını bilen ve bulduğu sonuçları yorumlayabilen donanımlı iktisatçılar yetiştirme,

EA3: Öğrencilerin, İktisadın farklı alanlarında bağımsız araştırmacı veya grup çalışmaların birer üyesi olarak araştırma yapabilmelerini sağlayacak kabiliyetlerinin geliştirilmesi,

EA4: Mezunlarımız kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecek nitelikli ve bilgi çağı donanımlarına sahip hale getirme.

 

 

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM

ÖĞRETİM PLANI

 

 

 

I.YARIYIL

 

 

 

Dersin Adı

T

U

K

ÇOMÜ Kredisi

AKTS

Zorunlu/

Seçmeli

 

İktisada Giriş I

3

0

3

3

7

Zorunlu

 

İşletme Bilimine Giriş

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

Matematik I

2

0

2

2

6

Zorunlu

 

Genel Muhasebe I

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

2

2

0

0

1

Zorunlu

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

2

1

Zorunlu

 

Türk Dili I

2

0

2

2

1

Zorunlu

 

Yabancı Dil I (İngilizce)

2

0

2

2

2

Seçmeli

 

Toplam

21

2

19

19

30

 

 

 

 

II. Yarıyıl

 

 

 

 

Dersin Adı

T

U

L

ÇOMÜ Kredisi

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

 

 

İktisada Giriş II

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

 

Hukukun Temel Kavramları

2

0

2

2

5

Zorunlu

 

 

Matematik II

2

0

2

2

5

Zorunlu

 

 

Genel Muhasebe II

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

 

İktisat Sosyolojisi

2

0

2

2

4

Zorunlu

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

1

Zorunlu

 

 

Türk Dili II

2

0

2

2

1

Zorunlu

 

 

Yabancı Dil (İngilizce) II

2

0

2

2

2

Zorunlu

 

 

Yabancı Dil (Fransızca) II

2

0

2

2

2

Seçmeli

 

 

Yabancı Dil (Almanca) II

2

0

2

2

2

Seçmeli

 

 

Toplam

19

0

19

18

30

 

 

 

 

III. Yarıyıl

 

 

 

 

Dersin Adı

T

U

L

ÇOMÜ Kredisi

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

 

 

Mikro İktisat I

3

0

3

3

7

Zorunlu

 

 

Makro İktisat I

3

0

3

3

7

Zorunlu

 

 

İstatistik

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

 

 

İktisat Tarihi

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Kamu Maliyesi

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Yönetim ve Organizasyon

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Anayasa Hukuku

2

0

2

2

5

 Seçmeli

 

 

Siyasal Düşünceler Tarihi

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Doğrusal Cebir

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Rusça I

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Mesleki İngilizce I

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Env. Bilanço ve Şirk. Muh.

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Bilgisayar Uygulamaları

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Toplam

15

0

15

15

30

 

 

 

 

 

IV. YARIYIL

 

 

 

Dersin Adı

T

U

L

ÇOMÜ Kredisi

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

 

 

Mikro İktisat II

3

0

3

3

7

Zorunlu

 

 

Makro İktisat II

3

0

3

3

7

Zorunlu

 

 

İstatistik II

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

 

Seçmeli Ders

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Seçmeli Ders

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematiksel İktisat

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

İktisat Düşünürleri

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Kamu Ekonomisi

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Çalışma Ekonomisi

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Osmanlı Türkçesi

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Türk Dış Politikaları

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Ticaret Hukuku

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Rusça II

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Mesleki İngilizce II

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

İletişim ve Etik

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Algoritmalar ve Bil.Yazılım Teknikleri

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

 

Toplam

15

0

15

15

30

 

 

                         
                                                   

 

 

V. YARIYIL

 

 

Dersin Adı

T

U

L

ÇOMÜ Kredisi

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

 

Para Teorisi

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

Uluslararası İktisat Teorisi

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

Ekonometri I

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

 

Türk İktisat Tarihi

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Tarım Ekonomisi

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Bölüşüm Teorisi ve Yoksulluk

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Bilgi Ekonomisi

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Konjonktür Teorileri

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Vergi Hukuku

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Finansal Tablolar Analizi

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Osmanlı Mali Teşkilatı

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Karar Yöntemleri

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Finansta Sayısal Yöntemler

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Toplam

18

0

18

18

30

 

 

 

VI. YARIYIL

 

 

Dersin Adı

T

U

L

ÇOMÜ Kredisi

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

 

Para Politikası

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

Uluslararası İktisat Politikası

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

Ekonometri II

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

Seçmeli Ders

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Seçmeli Ders

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Seçmeli Ders

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

İktisadi Düşünceler Tarihi

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Stratejik Planlama

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Maliye Politikası

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Geçiş Ekonomileri

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Türk Vergi Sistemi

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Sunum Teknikleri

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Refah Ekonomisi

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Türkite-AB Ekonomik İlişkileri

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Oyun Teorisi

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Finansal Kurumlar ve Bankacılık

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Toplam

18

0

18

18

30

 

 

 

 

VII. YARIYIL

 

 

Dersin Adı

T

U

L

ÇOMÜ Kredisi

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

 

Türkiye Ekonomisi

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

İktisadi Büyüme

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

İktisat Politikası

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

 

Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Kriz Ekonomisi

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

İslam İktisadı

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Kariyer Yönetimi

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Girişimcilik I

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Endüstrileşme Tarihi

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Diferansiyel Denklemler

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Sosyal Bilimlerde Yöntem

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

İdare Hukuku

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Genel Denge Modelleri

3

0

3

3

4

Seçmeli

 

Toplam

18

0

18

18

30

 

 

 

 

 

VIII. YARIYIL

 

 

Dersin Adı

T

U

L

ÇOMÜ Kredisi

AKTS

Zorunlu/Seçmeli

 

Kalkınma Ekonomisi

3

0

3

3

7

Zorunlu

 

Dünya Ekonomisi

3

0

3

3

6

Zorunlu

 

Güncel Ekonomik Sorunlar

3

0

3

3

7

Zorunlu

 

Seçmeli Ders

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

Seçmeli Ders

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Ekonomisi

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

İleri Osmanlıca

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

Finansal Ekonomi

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

Sosyal Politika

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

Kent ve Kentleşme Ekonomisi

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

Endüstriyel İktisat

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

İktisadi Sistemler

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

Girişimcilik II

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3

0

3

3

5

Seçmeli

 

Toplam

15

0

15

15

30