Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Bölüm-Paydaşlarımız

İktisat bölümünde verilen eğitimin kalitesinin arttırılması ve teknolojiyle birlikte meydana gelen dönüşüme uyum sağlamak için çeşitli paydaşlarla yapılacak etkileşime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda; 

 

 • Valilik, kaymakamlık, il - ilçe belediyeleri ve diğer resmî kuruluşlar,
 • Yüksek Öğretim Kurulu, TÜBİTAK, TÜİK, TCMB, 
 • Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,
 • Bölge Halkı,
 • Özel Sektör Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Akademik personelimiz ve aileleri,
 • İdarî personelimiz ve aileleri,
 • Öğrencilerimiz ve aileleri,
 • Mezunlarımız ve aileleri,
 • Sosyal Medya

 

Bölümümüzün paydaşları arasında sayılabilir.

 

Paydaş Memnuniyet Anketleri:

Dış Paydaş Anketi için tıklayınız.

Mezun Çalıştıran İşverenler için Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Mezun Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Akademik Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

İdari Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

İktisat Bölümü Öğrenci Memnuniyet Formu için tıklayınız.