Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Akademik Kadro

Ünvan Adı Soyadı Anabilim Dalı Dahili No Oda No E-Mail
Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN İKTİSAT TEORİSİ      
Doç.Dr.       Kadir ARSLANBOĞA
(Bölüm Başkanı)
İKTİSAT TARİHİ

12051

207 karslanbogacomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tuba TURGUT IŞIK İKTİSAT TEORİSİ 12047 202 turguttubagmail.com
Dr. Öğr. Üyesi

Can BEKAROĞLU

(Bölüm Başkan Yrd.)

İKTİSAT TEORİSİ 12057 218 canbekaroglucomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gönül Selin SAVAŞKAN İKTİSAT TEORİSİ 12060 222 savaskancomu.edu.tr
Arş. Gör.  Ali Haydar IŞIK İKTİSAT TARİHİ 12080 321 alihaydar.isikcomu.edu.tr
Arş. Gör. Muhlis Selman Sağlam İKTİSAT TEORİSİ     selman.saglamcomu.edu.tr